Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao.At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Mayroong apat na uri ang anyong patula: tulang pasalaysay, tulang paawit o tulang liriko, tulang dula o tulang pantanghalan, at tulang patnigan. "Dinaya ko na ba siya sa partihan? Lahat ng tingin—may mga eskribante pang nakapasok doon—ay nakatuon kay Tata Selo. "May sakit ka, Saling, may sakit ka! #filipino #wika. Tinungkod po niya ako ng tinungkod nang tinungkod. Nanghataw ng batuta ang mga pulis. Sa kalakalan at pananakop, mga alphabets kumalat at ipinagsama sa form ang makikilala sistema ng mga sinaunang Mediterranean. ""Binawi niya ang aking saka kaya tinaga ko siya. ang ating panitikan pilipino ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. ""Saan mo tinaga ang Kabesa? Nakataas ang malapad na sumbrerong balanggot ng bata. Nakalugay ang walang kintab niyang buhok, ang damit na suot ay tila yaong suot pa nang nagdaang araw. Makatuwiran po bang paalisin ako? [3] Dahil sa internet, naging maginhawa at madali ang pagkuha ng impormasyong pampanitikan. "Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tata Selo sa rehas. #baybayin Isa itong metodong nagpapakita ng mga bagay, karanasan, at puwersang pangkasaysayan na nagbigay ng impluwensiya tungo sa paggawa, pagsulat, paghubog, at pag-unlad ng panitikan sa Pilipinas. Subalit karamihan sa mga naisulat na panitikang katha ng sinaunang mga tao sa Pilipinas ang sinunog ng mga Kastila. "Binabawi po niya ang aking saka," sumbong ni Tata Selo. patanghal. [4], Isang malaki at mahalagang bahagi ng edukasyon sa Pilipinas ang pag-aaral at pagkakaroon ng kurikulum na ukol sa panitikang Pilipino. Nang magdadakong alas-dos, dumating ang anak ni Tata Selo. Nakatingin siya sa labas ngunit wala siyang sino mang tinitingnan.Hindi mo na sana tinaga ang Kabesa," anang binatang anak ng pinakamayamang propitaryo sa San Roque, na tila isang magilas na pinunong bayan nakalalahad sa pagitan ng maraming tao sa istaked. [7], Sa ganitong paraan, nagkaroon ng apat na kahatian ang kapanahunang pangkasaysayan ng Pilipinas: ang Panahon ng Pananakop Bago Dumating ang mga Kastila o Pre-Spanish Colonial Period (1400-1600), ang Panahon ng mga Kastila o Spanish Period (1600-1898), Panahon ng mga Amerikano o American Occupation (1898-1946), at ang Pangkasalukuyang Panahon Pagkaraan ng Kolonyalismo o Contemporary Post-colonial Period. Bagaman nilisan nila ang kanilang bayang sinilangan, ang panitikan ang kanilang tulay sa naiwan nilang bansa. Naganap ito noong matutunan nila ang sinaunang abakada o alpabeto, kabilang na ang mas naunang baybayin at mga katulad nito. Subalit mayroon din namang mga panitikang patulang tinatawag na Malaya sapagkat walang bilang, sukat, tugmaan, at pagkakasintunugan ng mga pantig ng taludtod. 3. Nakatingin siya sa labas, sa kanyang malalabo at tila lagi nang nag-aaninaw na mata'y tumatama ang mapulang sikat ng araw. Ngunit nang marinig niyang muling ipinanakaw ang pintong bakal ng istaked, humihilahod na ginapang niya ang rehas. Maliit lamang sa simula ang kalumpon ng taong nasa bakuran ng munisipyo, ngunit ng tumaas ang araw, at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano, ay napuno na ang bakuran ng bahay-pamahalaan.Naggitgitan ang mga tao, nagsiksikan, nagtutulakan, bawat isa'y naghahangan makalapit sa istaked. kunot at galit na tanong ng alkalde.Matagal bago nakasagot si Tata Selo. Galing sila sa bahay ng kabesa. "Namuti ang mga kamao ni Tata Selo sa pagkakahawak sa rehas. Isa itong uri ng mahalagang panlunas na tumutulong sa mga tao upang makapagplano ng sari-sariling mga buhay, upang matugunan ang kanilang mga suliranin, at upang maunawaan ang diwa ng kalikasan ng pagiging makatao. Pagkabalik niya sa istaked, pinanood na naman siya ng mga tao. Hanggang noon, bawat isa'y nagtataka, hindi makapaniwala, gayong kalat na ang balitang ililibing kinahapunan ang Kabesa. Nasa init siya, nakakapit sa rehas sa dakong harapan ng istaked. Mataas ito, maputi, nakasalaming may kulay, at nakapamaywang habang naninigarilyo. Nakalabas ang kanang kamay sa rehas, bumagsak ang kanyang mukha sa sementadong lapag. Ari niya ang lupang sinasaka mo. Anekdota – akdang isinalasaysay ang mga kakaiba o kakatuwang nangyari sa buhay ng isang sikat, o kilalang mga tao. Abut-abot ang busina ng dyip na kinasaksakyan ng dalawang upang mahawi ang hanggang noo'y di pa nag-aalisang tao.Tumigil ang dyip sa di-kalayuan sa istaked. Kinadyot ng hepe si Tata Selo sa sikmura. Naiwan si Tata Selo, kasama ang hepe at dalawang pulis. Pangarap ko pong bawiin ang lupang iyon kaya nga po ako hindi nagbibigay ng kahit isang pinangko kung anihan. [6], Noong 1995, inilarawan ni Salazar ang panitikan bilang isang lakas na nagpapagalaw sa lipunan. [4] Bilang isang kurso sa paaralan, dalubhasaan, o pamantasan, ginagamitan ang pag-aaral ng Panitikan sa Pilipinas ng makasaysayang pananaw. Sa ganitong palagiang pakikinig at pagbigkas ng panitikan, nagawa nilang maisalin ang mga ito papunta sa susunod na salinlahi o henerasyon ng mga Pilipino.[3]. Kakaunti ang magbubukid sa bagong langkay na dumating at titingin kay Tata Selo. Isang halimbawa nito ang pangdadayuhan ng ibang mga Pilipino. Nakita niya ang babaing nakaupo sa harap ng mesa ng presidente.Nagyakap ang mag-ama pagkakita. Maria S. Ramos. Dahil dito, tinatawag ding Panitikang Pilipino[1] ang Panitikan ng Pilipinas. "Umuwi na po si Saling, Presidente.""Kailan? MATANDANG. May búhay ang panitikan sapagkat may sarili itong pintig at dugong mainit na dumadaloy sa mga arteryo at bena ng bawat nilalang at ng isang buong lipunan. #panitikan #Filipino #Filipino #alamat #bayan #baybayin #elehiya #epiko #filipino #kanta #kwento #kwentong #kwentongbayan #literatura #maikling #maiklingkwento #manunulat #panitikan #pilipinas #pilipino #tula … ""Sa bibig." Nilalangaw iyon. Tinuso ko na ba siya? May sarili nang panitikan ang ating mga … Panitikang pilipino 1. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol.Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito'y ipinatawag sa kanyang tanggapan. #bayan Dinagdag pa niyang isa itong kasangkapang makapangyarihan na maaaring magpalaya sa isang ideyang nagpupumiglas upang makawala. "Bayaan mo na...bayaan mo na. Sa malapit sa kanyang kamay, hindi na gagalaw ang sartin ng maiitim na kape at isang losang kanin. Di-nagtagal at si Tata Selo naman ang ipinakaon. Isa nang instrumento ito para sa mga mambabasang Pilipinong may pagpapahalaga at pagmamalaki sa kanilang pinagmulan, kasaysayan, at kalinangan o kultura. Ang paksa ay natutungkol sa buhay lalawigan 5. Gintong Panahon para sa mga manunulat sa wikang tagalog 3. Sinabi ng bata na ayaw siyang papasukin sa tanggapan ng alkalde ngunit hindi siya pinakinggan ni Tata Selo, na ngayo'y hindi pagbawi ng saka ang sinasabi.Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinuha na sa kanila, lahat, ay! usisa ng alkalde.Hindi sumagot si Tata Selo. Narito ang isang magbubukid, anak-magbubukid na naniniwala sa kanya. #tula ganitong anyo ng “panitikan” sapagkat tunay na naglalahad ito, sa isang maikli ngunit malamang format, ng nilalaman ng akdang kabilang sa pag-aaral na isinagawa. Nangabulok at natunaw naman ang ibang naisatitik sa ibabaw lamang ng mga balat ng punong kahoy at mga dahon ng mga halaman. [3][5] Nagbuhat ang panitikan ng Pilipinas mula sa sari-saring mga lipon at pangkat ng mga taong dumating sa mga kapuluan nito.

mga panitikang pilipino 2021